Connectpoint

Idea

Connectpoint to nowoczesne środowisko edukacyjne stworzone specjalnie dla lekarzy. Treści promocyjne są dostarczane wprost do lekarzy, bez konieczności instalowania dodatkowych aplikacji. To proste rozwiązanie dedykowane na iPad.

Platforma Connectpoint pozwala na bezpłatny dostęp do treści medycznych, wyłącznie dla lekarzy.

connectpoint.openmedica.pl

Benefity

  • Przestrzenie display ze 100% gwarancją wyświetleń
  • Szybki i ciągły dostęp do wiedzy medycznej dla lekarza
  • W pełni zintegrowany z platformą tworzenia wiedzy DBE www.getdbe.com
  • Znakomite rozwiązanie dotarcia do lekarzy rzadziej odwiedzanych przez Przedstawicieli
  • Podniesienie prestiżu produktu poprzez innowacyjną digitalową formę
  • Raporty z rzeczywistego, a nie deklaratywnego otwarcia komunikatów