Let’s connect!

kontakt ogólny
+48 22 894 06 30
biuro@connectmedica.com
nasze biuro
Wołoska 22
02-675 Warszawa
Connectmedica USA
966 Hungerford Drive3, Suite 3B
Rockville, MD 20850, USA
CEO / Head of innovation
Igor Gnot
igor.gnot@connectmedica.com
Aktualne zapytania ofertowe
Dotacje na innowacje

Firma Connectmedica otrzymała dofinansowanie do realizacji działania PO IG 6.1 „Paszport do Eksportu” w ramach projektu pt. „Rozwój firmy Connectmedica przez zwiększenie eksportu.” Umowa nr UDA-POIG.06.01.00-14-142/12-00 z dnia 12.03.2013 r.

Dla rozwoju Mazowsza

„Podniesienie pozycji konkurencyjnej CONNECTMEDICA Sp. z o.o. w wyniku wdrożenia nowoczesnego systemu ERP” Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 2 „Przyśpieszenie informacyjne i komunikacyjne dla MSP” Działania 2.3 „Technologie informacyjne i komunikacyjne dla MSP” Umowa nr RPMA.02.03.00-14-119/11-00.