Tytuł projektu: Promocja firmy i oferty Connectmedica na rynkach zagranicznych.

Cel projektu i planowane efekty: Projekt promocyjny polegający przede wszystkim na udziale w targach z branży IT, ma za zadanie wypromować markę produktową Connectmedica i produkty firmy na rynkach europejskich (Hiszpania, Niemcy, Wielka Brytania) jak i przede wszystkim na perspektywicznych rykach poza europejskich (USA, Japonia i ZEA).
Wynikiem realizacji projektu będzie zwiększenie rozpoznawalności marki Connectmedica na rynkach zagranicznych na których jesteśmy już obecnie a także wejście na rynki na których do tej pory nie działaliśmy. Prowadzić to będzie, do pozyskania nowych klientów, zwiększenia sprzedaży, zwiększenia rozpoznawalności i wartości marki.
Celem eksportu firmy CONNECTMEDICA jest promocja produktu oraz wizerunku firmy na rynkach zagranicznych a także uniezależnienie się od wahań popytu na rynku krajowym, a co za tym idzie zmniejszenie ryzyka spadku sprzedaży dzięki jej dywersyfikacji. Celem firmy jest również wzrost zysków oraz dalszy rozwój przez lepsze identyfikowanie potrzeb klientów i elastyczne reagowanie na nie oraz przez poszerzenie kontaktów handlowych.

Działanie 3.3.3 PO IR „Go to Brand”

Numer projektu: POIR.03.03.03-14-0018/17

Wartość projektu: 862 801,00 PLN

Wkład funduszy UE: 573 075,00 PLN